Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu Romex.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Asfalt – beton d.o.o. in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Asfalt – beton d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani Romex.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Asfalt – beton d.o.o. se bo trudil za pravilnost informacij. Asfalt – beton d.o.o. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu Romex.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Asfalt – beton d.o.o. bo z vsemi podatki zbranimi na straneh Romex.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.