ISATec zemeljska sidra

ISATec® zemeljska sidra za plošče in tlakovce

Romex ISATec® so nova zemeljska sidra, ki so različnih velikosti in s katerimi zaščitimo velike plošče in tlakovce pred premikanjem zaradi prometne obremenitve. Romex ISATec blaži večje potisne in strižne sile.
Na različnih kritičnih mestih (zaviralna pot, obračališča, klančine, ovinki itd.) kombiniramo različna zemeljska sidra ISATec®. Prvič je tako mogoče hkrati ublažiti in odstraniti linearne potisne sile in neusmerjen težki promet.
Na natančno izračunanih točkah sidranja trajno fiksiramo prava zemeljska sidra ISATec. Lahko jih namestimo samo na nekaterih izbranih mestih, pa kljub temu stabilizirajo celoten sistem. Število, vrsto in položaj zemeljskih sider ISATec®, ki jih bomo uporabili, izračuna ROMEX® s specialno simulacijsko programsko opremo. Naročnik prejme kompleten načrt za svoj projekt v enem tednu.
ISATec® so primerni za vse spoje in vse velike dimenzije betona in naravnega kamna. Namestitev zemeljskih sider je treba predvideti že v fazi načrtovanja, saj tako lahko uspešno preprečimo poškodbe že v fazi priprav. ISATec vgradimo hitro in preprosto. ROMEX ISATec smo več let intenzivno razvijali v sodelovanju z naročniki s področja betonske industrije, gradnje cest in z institucijami, ki skrbijo za vzdrževanje cest.

Velike plošče in tlakovci so zaradi dinamike vožnje težkih tovornjakov in avto  busov izpostavljeni izjemnim obremenitvam.

Zaradi lastne teže težkih tovornjakov nastajajo ob vozno dinamičnih silah tudi visoke statične sile. Obe vrsti sil potekata izključno vodoravno, zaradi česar so spoji pod trajno obremenitvijo. Zato pogosto opažamo premike in lomljenje plošč. Ker se je prometna obremenitev trgov, cest in območij za pešce v zadnjih letih močno povečala, pogosteje prihaja do poškodb.

Raziskovalna družba za ceste in promet (FGSV) v Kölnu je zato avgusta 2013 objavila pisna navodila »MFG 2013«, ki vsebujejo smernice za načrtovanje in izvedbo z ustrezno zaščito pred premiki.

isatec

Za katere vrste kamnov in spojev so primerna zemeljska sidra ISATec?

Za vse plošče in tlakovce iz betona ali naravnega kamna. Za vse spoje (križni spoji, spoj v obliki ribje kosti, diagonalni spoj, linearni in mešani spoj). Celotni sistem (zgornji ustroj) mora biti dimenzioniran tako, da lahko prenese pričakovane obremenitve brez sprememb v obliki ali položaju.

Od katere velikosti kamna lahko uporabljamo zemeljska sidra ISATec?

Od dimenzije 16 x 24.

Od katere debeline kamna lahko uporabljamo zemeljska sidra ISATec?

Debelino plošče izračunamo s programsko opremo TU-Dresden za izračun elementov.

Kako naj vem, katera in koliko sider ISATec moram uporabiti in na katerih mestih?

ROMEX Slovenija s simulacijsko programsko opremo izračuna natančne položaje in tipe sider. Kombiniramo različna sidra, kombinacija pa je odvisna od stopnje kritičnosti proročja.

Kako hitro mi bodo poslali končni načrt namestitve zemeljskih sider ISATec?

V enem tednu.

Kdaj mi bodo dobavili naročena zemeljska sidra ISATec?

Dobavni rok gotovih zemeljskih sider je 8 – 10 tednov.

Ali poleg sider potrebujem tudi dodatne starejše zaščite pred premikanjem, kot so globinske obrobe ali jeklene tirnice?

Ne, z zemeljskimi sidri ISATec nadomestimo vse dodatne zaščite. Začetne obdelave in dodelave niso več potrebne, s sidri zagotavljamo nemoteno in tekoče delo.

Ali zemeljska sidra ISATec lahko namestim tudi naknadno?

Ja, tudi na površinah, na katere ste že položili tlakovce ali plošče, lahko za fiksiranje uporabite sidra ISATec. Vendar je učinek večji, če sidra ISATec načrtujete že pred pričetkom del in tako preprečite, da bi zaradi premikanja plošči ali tlakovcev nastala škoda.