Primerjava Romex – cement

Primerjava končnega izgleda

(zgornji del tlaka dilatiran z Romex sistemom, spodnji del s cementno tehniko)

Površina diletirana s cementom

Tlak je poln cementnih ostankov, videz tlaka ni popoln in odprtje prometa je daljše, kar predstavlja glavno oviro za nemoten promet po mestnih oziroma obmestnih središčih.

Pospešena obraba dilatacij

Vse večja prometna obremenitev, dostavni promet, tedenski in praznični sejmi, ekstremnejši vremenski vplivi in čiščenje tlakovanih površin s pometalno-sesalnimi stroji pospešujejo obrabo dilatacij in s tem erozijo celotne tlakovane površine.

Z vsakim obdobjem zmrzali se poškodbe hidravlično vezanih dilatacij še še povečujejo, dilatacije pokajo in se odlomijo. Iz dilatacij raste plevel, tlakovci zaradi maha in umazanije izgubijo svojo naravno barvo.

Po daljšem času ostanejo na koncu prazne dilatacije, premaknjeni tlakovci in pokvarjena podoba tlakovane površine. Pomanjkljiva pohodnost površine in s tem povezana nevarnost za poškodbe stanovalcev in turistov, predstavljata osrednji problem.

OBNOVITE TLAKOVANE POVRŠINE BREZ DRAGEGA ODSTRANJEVANJA IN PONOVNEGA TLAKA!

Sanacija starih dilatacij brez odstranitve in ponovnega polaganja tlakovcev je mogoča, če je tlakovana površina še dobro pohodna in prevozna, da raven površine ustreza naročniku, in je treba sanirati le dilatacije ter utrditi tlakovano površino.

Če se posamezni tlakovci med hojo premikajo, je to znak, da je potrebno te tlakovce pred dilatiranjem fiksirati.

Pri dilatacijah širine več kot 5 mm in globine več kot 30 mm uporabimo Rompox – D2000

Za sanacijo razpok dilatacij širine več kot 3 mm in globine 10 mm uporabimo Rompox – D3000

sanacija-2-min

 

Izgled po opravljeni sanaciji

Obnovitev tlakovane površine brez odstranjevanja tlaka lahko predstavlja rešitev za mestna in obmestna območja!

slika-1

Je dilatiranje z vezivi iz umetnih smol dražje od dilatiranja s cementnim vezivom?

Če se upošteva skupna cena, se odgovor glasi: NE!