Obnova kulturne dediščine

Obnova kulturne dediščine

Če imamo v lasti nepremičnino starejšega datuma, je lahko ovrednotena kot kulturna dediščina ali razglašena za kulturni spomenik.

Pred posegom moramo predložiti informacije o vrsti posega, načinu izvedbe, osnovne podatke o legi objekta in vso zahtevano dokumentacijo. Zavod nam bo na osnovi teh podatkov izdal kulturno-varstvene pogoje ali smernice, ki določajo zahteve, katere mora izpolnjevati projektna dokumentacija.

obnova kulturne dediščine